Cifrul lui Caesar

  Este un algoritm de criptare de transpoziţie, monoalfabetic  pentru care textul clar este construit din literele alfabetului latin A−Z, iar  cheia de cifrare este reprezentată de un număr întreg K ∈ {0, . . . , 25}, semnificând pasul transpoziţiei. În etapa de preprocesare, caracterul spaţiu este ignorat sau înlocuit cu un caracter cu cea mai mică  frecvenţă de apariţie în limba utilizată, spre exemplu Q sau Y pentru limba română ( fără diacritice). Fiecărei litere din textul iniţial i se asociază litera corespunzătoare transpoziţiei K.

   

   Cifru Caesar K=0   Cifru Caesar K=4 
       
   

  Exemplu utilizare cifru Caesar:

  Dorim să codificăm expresia: EXEMPLU DE UTILIZARE CIFRU CAESAR

  Cheia (pasul transpoziţiei): K=4

  Preprocesare: se înlocuieşte caracterul spaţiu cu Y. 

  Rezultă: EXEMPLUYDEYUTILIZAREYCIFRUYCAESAR

  Pentru operaţia de cifrare se înlocuieşte caracterul din textul clar aflat pe cilindrul exterior cu cel corespunzător din cilindrul interior. Spre exemplu: A cu C, B cu D, şi aşa mai departe.

  Cifrare: CVCKNJSWBCYSRGJXYPCYAGDPSYAYCQYP

  Pentru operaţia de descifrare se înlocuieşte caracterul din textul criptat aflat pe cilindrul interior cu cel corespunzător din cilindrul exterior. Spre exemplu: A cu Y, B cu Z, şi aşa mai departe.

  Descifrare: EXEMPLUADEAUTILIZAREACIFRUACAESAR.

  Analizând textul descifrat, se pot observa şi elimina caracterle spaţiu, desemnate de unele carcatere A, rezultând mesajul în clar original.