ALGORITMI CRIPTOGRAFICI

   

  Securitatea informaţiilor este un subiect vast şi acoperă o multitudine de imperfecţiuni. Simplist spus, ea asigură mecanismul necesar pentru ca persoanele curioase să nu poată avea acces la informaţiile care nu li se adresează. 

  Capacitatea de a comunica la nivel global şi de a conduce un schimb electronic de informaţii este un moment la care orice om de ştiinţă aspiră. 

  Natura informaţiilor atacate informatic: 

  •  Complexe: secrete sau informaţii competitive;
  •  Simple: adresa de calculator, a unui angajat, adresa de Email a acestuia, etc. 

  Oportunitatea adusă de comunicaţiile prin reţelele de calculatoare trebuie contrabalansată cu foarte buna înţelegere a riscurilor asupra securităţii respectivelor sisteme.

   

   

   

   

  © 2018 Virtual-academy.ro